Ενοικίαση σκάφους > Γκουλέτες > Τουρκία > Bodrum

Ενοικιάσεις από γκουλέτες στο Bodrum

42669 κριτικές

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (1988 Ανακαίνιση 2008)


Γκουλέτα Custom Ketch (1988, ανακαίνιση 2008) 20 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 770 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (1998 Ανακαίνιση 2020)

Γκουλέτα Custom Ketch (1998, ανακαίνιση 2020) 25 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 1.500 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2005 Ανακαίνιση 2020)

Γκουλέτα Custom Ketch (2005, ανακαίνιση 2020) 29 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 2.200 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (1995 Ανακαίνιση 2008)

Γκουλέτα Custom Ketch (1995, ανακαίνιση 2008) 25 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

8 καμπίνες 8 μπάνια 16 θέσεις 16 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 1.400 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2009 Ανακαίνιση 2021)

Γκουλέτα Custom Ketch (2009, ανακαίνιση 2021) 27 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

8 καμπίνες 8 μπάνια 16 θέσεις 16 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 1.600 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση γκουλέτα Custom 20 μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom 20 μέσα Milta Marina, Bodrum (1998 Ανακαίνιση 2021)

Γκουλέτα Custom 20 (1998, ανακαίνιση 2021) 20 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

4 καμπίνες 4 μπάνια 10 θέσεις 8 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 650 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom made Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom made Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum (2008 Ανακαίνιση 2020)

Γκουλέτα Custom made Gulet (2008, ανακαίνιση 2020) 36 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 3.000 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2010 Ανακαίνιση 2021)

Γκουλέτα Custom Ketch (2010, ανακαίνιση 2021) 32 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

8 καμπίνες 8 μπάνια 22 θέσεις 22 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 3.300 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2010 Ανακαίνιση 2021)

Γκουλέτα Custom Ketch (2010, ανακαίνιση 2021) 24 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

4 καμπίνες 4 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 2.000 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2007 Ανακαίνιση 2013)

Γκουλέτα Custom Ketch (2007, ανακαίνιση 2013) 32 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 2.970 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2006 Ανακαίνιση 2020)

Γκουλέτα Custom Ketch (2006, ανακαίνιση 2020) 31 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 2.200 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Custom μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Custom μέσα Milta Marina, Bodrum (2010 Ανακαίνιση 2021)

Γκουλέτα Custom Custom (2010, ανακαίνιση 2021) 30,50 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

9 καμπίνες 9 μπάνια 18 θέσεις 18 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 1.950 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Gulet Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Gulet Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum (2019)

Γκουλέτα Gulet Gulet (2019) 40 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

8 καμπίνες 8 μπάνια 16 θέσεις 16 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 5.000 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum (2008 Ανακαίνιση 2015)

Γκουλέτα Custom Gulet (2008, ανακαίνιση 2015) 38 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 4.720 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση γκουλέτα custom  built Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα custom built Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2003 Ανακαίνιση 2009)

Γκουλέτα custom built Ketch (2003, ανακαίνιση 2009) 27 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 1.300 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom made Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom made Gulet μέσα Milta Marina, Bodrum (2011 Ανακαίνιση 2020)

Γκουλέτα Custom made Gulet (2011, ανακαίνιση 2020) 39 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

5 καμπίνες 5 μπάνια 12 θέσεις 10 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 8.000 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (2016)

Γκουλέτα Custom Ketch (2016) 17 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 660 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom Ketch μέσα Milta Marina, Bodrum (1986 Ανακαίνιση 2012)

Γκουλέτα Custom Ketch (1986, ανακαίνιση 2012) 19 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 880 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση γκουλέτα Custom made 2010 μέσα Milta Marina, Bodrum

Ενοικίαση γκουλέτα Custom made 2010 μέσα Milta Marina, Bodrum (2010 Ανακαίνιση 2016)

Γκουλέτα Custom made 2010 (2010, ανακαίνιση 2016) 36 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

6 καμπίνες 6 μπάνια 12 θέσεις 12 Κλίνες Milta Marina (Bodrum)
από 3.850 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές

Απολαύστε το καλοκαίρι και τις διακοπές σας με ενοικιάσεις από γκουλέτες στο Μποντρούμ

Εάν σκέφτεστε το επόμενο καλοκαιρινό σας ταξίδι με τους φίλους ή την οικογένειά σας, το Μποντρούμ της Τουρκίας αποτελεί μια καλή ιδέα, καθώς βρίσκεται στη Μεσόγειο και μπορεί να σας παρέχει όλα τα στοιχεία που ζητάτε από έναν καλοκαιρινό προορισμό. Η ιδανική εποχή για να ταξιδέψετε είναι από την άνοιξη έως και το φθινόπωρο, καθώς ο καιρός είναι ιδανικός. Κάτι που θα κάνει το ταξίδι σας ακόμα πιο ιδιαίτερο είναι η ενοικίαση μιας γκουλέτας στο Μποντρούμ, Έτσι θα μπορείτε να επισκεφτείτε πάνω από ένα μέρη και να γνωρίσετε όλες τις ομορφιές της περιοχής.

Δημιουργήστε νέες αναμνήσεις με φίλους και οικογένεια ενοικιάζοντας μια γκουλέτα από το Μποντρούμ

Ξεκινώντας από τη μαρίνα του Μποντρούμ και ενοικιάζοντας μια γκουλέτα, μπορείτε να επισκεφτείτε πολλές παραλίες στις οποίες η πρόσβαση από την στεριά είτε δεν είναι καθόλου εφικτή, είτε είναι πολύ περιορισμένη. Μία τέτοια περιοχή της Αλικαρνασσού είναι το Akyarlar. Εκεί δεν θα βρείτε πολύ κόσμο, καθώς πρόκειται για μία απομονωμένη περιοχή. Αξίζει θα θαυμάστε την πανοραμική θέα του ελληνικού νησιού της Κω. Επίσης αξίζει να δοκιμάσετε το φαγητό σε μια από τις εξαίσιες ταβέρνες της περιοχής ή να απολαύσετε το φαγητό σας στην γκουλέτα που έχετε ενοικιάσει και να θαυμάσετε το ηλιοβασίλεμα.

Ζήστε την απόλυτη εν πλω εμπειρία ενοικιάζοντας μια γκουλέτα στο Μποντρούμ

Στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα στο Μποντρούμ υπάρχουν πολλοί μικροί όρμοι που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από εξωτικά νησιά της Καραϊβικής. Ένας τέτοιος όρμος είναι το Kisebükü που βρίσκεται στο χωριό Mazi. Ιδιαίτερα τις καθημερινές η περιοχή αυτή δεν συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Με την ενοικίαση μιας γκουλέτας μπορείτε την επισκεφτείτε όποτε εσείς θέλετε, κάνοντας το δικό σας πρόγραμμα και να απολαύσετε ατελείωτες ώρες κάνοντας ηλιοθεραπεία και κολυμπώντας.
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, παραμένοντας συμφωνείτε στη χρήση τους. Διαβάστε περισσότερα στην πολιτική ιδιωτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες.