Ενοικίαση σκάφους > Πλωτά σπίτια > Ηνωμένο Βασίλειο

Ενοικιάσεις από πλωτά σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο

42669 κριτικές

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Classique μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Classique μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Classique 12,80 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

4 καμπίνες 2 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 187 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Laggon Lochs, Νότιο Laggon

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Laggon Lochs, Νότιο Laggon

Πλωτό σπίτι Custom Caprice 12 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Laggon Lochs (Νότιο Laggon)
από 194 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Clipper μέσα Laggon Lochs, Νότιο Laggon

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Clipper μέσα Laggon Lochs, Νότιο Laggon

Πλωτό σπίτι Custom Clipper 11 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Laggon Lochs (Νότιο Laggon)
από 204 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Benson Marina, Wallingford

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Benson Marina, Wallingford

Πλωτό σπίτι Custom Caprice 12 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Benson Marina (Wallingford)
από 204 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Caprice 12 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 174 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Chertsey Marina, Runnymede

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Caprice μέσα Chertsey Marina, Runnymede

Πλωτό σπίτι Custom Caprice 12 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Chertsey Marina (Runnymede)
από 204 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Vision 3 μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Vision 3 μέσα Portumna Marina, Galway (2016)

Πλωτό σπίτι Custom Vision 3 (2016) 14,97 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 244 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Clipper μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Clipper μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Clipper 11 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 192 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Vision 3SL μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Vision 3SL μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Vision 3SL 14,95 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 254 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Laggon Lochs, Νότιο Laggon

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Laggon Lochs, Νότιο Laggon

Πλωτό σπίτι Custom Elegance 13,10 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Laggon Lochs (Νότιο Laggon)
από 245 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Benson Marina, Wallingford

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Benson Marina, Wallingford

Πλωτό σπίτι Custom Elegance 13,10 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Benson Marina (Wallingford)
από 248 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Calypso μέσα Benson Marina, Wallingford

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Calypso μέσα Benson Marina, Wallingford

Πλωτό σπίτι Custom Calypso 13,25 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 2 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Benson Marina (Wallingford)
από 256 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Continentale μέσα Benson Marina, Wallingford

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Continentale μέσα Benson Marina, Wallingford

Πλωτό σπίτι Custom Continentale 12,75 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Benson Marina (Wallingford)
από 226 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Royal Mystique μέσα Benson Marina, Wallingford

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Royal Mystique μέσα Benson Marina, Wallingford

Πλωτό σπίτι Custom Royal Mystique 13,25 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Benson Marina (Wallingford)
από 294 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Vision 4 μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Vision 4 μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Vision 4 14,97 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

4 καμπίνες 4 μπάνια 9 θέσεις 9 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 286 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Elegance 13,10 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 196 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Calypso μέσα Chertsey Marina, Runnymede

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Calypso μέσα Chertsey Marina, Runnymede

Πλωτό σπίτι Custom Calypso 13,25 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 2 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Chertsey Marina (Runnymede)
από 256 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Royal Mystique μέσα Portumna Marina, Galway

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Royal Mystique μέσα Portumna Marina, Galway

Πλωτό σπίτι Custom Royal Mystique 13,25 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

2 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Portumna Marina (Galway)
από 219 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Chertsey Marina, Runnymede

Ενοικίαση πλωτό σπίτι Custom Elegance μέσα Chertsey Marina, Runnymede

Πλωτό σπίτι Custom Elegance 13,10 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 3 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Chertsey Marina (Runnymede)
από 248 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, παραμένοντας συμφωνείτε στη χρήση τους. Διαβάστε περισσότερα στην πολιτική ιδιωτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες.