Νέο! Τώρα όλες οι ενοικιάσεις θα περιλαμβάνουν την εγγύηση της Nautal

Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα (2014)

- 5%
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
Ενοικίαση καταμαράν Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro μέσα Port d’Andratx, Μαγιόρκα
 • 4 Καμπίνες

 • 12 χωρητικότητα

 • 6 Μπάνια

 • 8 Κλίνες

 • Ελάχιστο - 1 μέρα

 • Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση

Fountaine Pajot Victoria 67 Maestro

Πολυτελή καταμαράν μήκους 20 μέτρων. Victoria 67 Maestro είναι το σήμα της αριστείας της Fountaine Pajot. Ιδανικό για διακοπές με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

4 διπλές καμπίνες εξοπλισμένα με μεγάλη ευρύτητα και με μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό το καταμαράν μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 8 + 3 μέλη του πληρώματος. μεγαλοπρεπή σχεδιασμό σύγχρονο δωμάτιο του κάνει το καταμαράν σε ένα πραγματικό πλωτό σπίτι έχει σχεδιαστεί για μια ευχάριστη διαμονή. Η λειτουργικότητα των δωματίων και την ευκολία της μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών περιοχών ανάπαυσης και αναψυχής του δοκιμάζονται.

Flybridge ενσωματώνει μια διπλή πρόσβαση, ευρύχωρα και πολύ άνετα, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε ιστιοπλοΐα με μεγάλη άνεση, χάρη στην banquettes, τραπέζια και καναπέδες υποστήριξη. Είναι τόξα, ένα τεράστιο σολάριουμ επιτρέπει τόσο να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ήλιο και να παίξουν χώρο για τα παιδιά.

Προσφέρει ιστιοπλοΐα υψηλών επιδόσεων, χάρη στις σύγχρονες και ισορροπημένη εξέδρα της. Έκπληκτος από την καλή συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια συνθηκών ναυσιπλοΐας τόσο απαιτητική και ήσυχα περάσματα.

Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Ισπανικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.

Φωτογραφίες

Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 0 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 1 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 2 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 3 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 4 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 5 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 6 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 7 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 8 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 9 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 10 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 11 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 12 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 13 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 14 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 15 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 16 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 17 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 18 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 19 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 20 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 21 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 22 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 23 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 24 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 25 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 26 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 27 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 28 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 29 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 30 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 31 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 32 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 33 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 34 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 35 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 36 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 37 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 38 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 39 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 40 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 41 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 42 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 43 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 44 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 45 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 46 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 47 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 48 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 49 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 50 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 51 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 52 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 53 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 54 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 55 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 56 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 57 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 58 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 59 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 60 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 61 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 62 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 63 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 64 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 65 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 66 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 67 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 68 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 69 από 71
Port d’Andratx - Καταμαράν 20.32 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 70 από 71

Διαθεσιμότητα

Νοέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Δεκέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ιανουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Μάρτιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Απρίλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Φεβρουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Μάρτιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Απρίλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Μάιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Ιούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Ιούλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Σεπτέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Οκτώβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Νοέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Δεκέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Φεβρουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Μάρτιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Απρίλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Μάιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ιούνιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Ιούλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Σεπτέμβριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Οκτώβριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Παροχές

Κατασκευαστής Fountaine Pajot Εξαιρετικός κατασκευαστής!
Μοντέλο Victoria 67 Maestro
Τύπος σκάφους Καταμαράν
Έτος κατασκευής 2014
Μήκος 20,32 m Εξαιρετικό μήκος!
Πλάτος 9,50 m
Βύθισμα 1,55 m
ημερήσια χωρητικότητα 12 άτομα Μέγιστη χωρητικότητα!
χωρητικότητα για ύπνο 8 άτομα
Καμπίνες 4 Μέγιστη άνεση!
Μπάνια 6 Μέγιστη άνεση!
Φρέσκο νερό 1.050 l
Καύσιμα Diesel
Ισχύς μηχανής 2 x 150 Ιπποδύναμη
Ταχύτητα πλεύσης 15.00 Κόμβοι
Μέγιστη ταχύτητα 18.00 Κόμβοι
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων 1.400 l
Εξοπλισμός καταστρώματος
 • Furling genoa
 • Battened mainsail
 • Skis + Wake OBrien
 • Cockpit cushions
 • Ψησταριά barbecue
 • loudspeaker (outside)
 • Double Kayak
 • Electric Diving Compressor
 • 8 full diving equipment
 • Flybridge
 • Tender BWA 4 m + Yamaha 40 HP
 • Padle Surf
 • Emergency tiller
 • Swim ladder
 • Electric windlass
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα
 • All electric winches
 • GPS Plotter
 • Hand bearing compass
 • Αυτόματος πιλότος
 • AM/FM Radio
 • Hostess
 • DVD
 • Ραντάρ
 • Battery charger 220V
 • Tools
 • Ηχεία στο πιλοτήριο
 • Navigation lights
 • SSB radio
 • Τηλεόραση
 • Anchor box
 • Radio CD
 • AIS
 • Binoculars
 • Depth sounder
 • Ανεμόμετρο
 • VHF
 • Ταχύμετρο
Θαλάσσια παιχνίδια
 • Εξοπλισμός ψαρέματος
 • Bikes
 • Εξοπλισμός snorkeling
 • Water toys
Άλλα
 • Music system
 • socket 12V
 • Ζεστό νερό
 • Ντουζ στο κατάστρωμα
 • Κλιματισμός
 • PlayStation and Wii Games
 • Ice maker
 • Bed-linen
 • Final Cleaning included
 • Cook
 • Underwater lighting
 • Tableware
 • Washing machine
 • TV in all cabins
 • Dryer
 • Gas bottle
 • Watermaker 220l/h
 • Coffee machine
 • Safe in cabins
 • Gas stove
 • Microwaves-oven
 • Holding Tank
 • Σωστική λέμβος
 • Dishwasher
 • All electric toilets
 • socket 220V
 • iPhone plug
Πλήρωμα
 • Καπετάνιος

Τιμές

από μέχρι μισή μέρα μέρα εβδομάδα  
1 Ιουν 2020 30 Ιουν 2020 - 9.000 € 30.000 €  
1 Ιουλ 2020 31 Ιουλ 2020 - 10.350 € 34.500 €  
1 Αυγ 2020 31 Αυγ 2020 - 10.350 € 34.500 €  
1 Σεπ 2020 30 Σεπ 2020 - 9.000 € 30.000 €  

Εκπτώσεις

 • Έκπτωση για ενοικίαση μεγάλης διάρκειας 5.00% , για όλες τις κρατήσεις για περισσότερες από 14 μέρες ενοικίασης (δεν συνδυάζονται οι εκπτώσεις) .

Καπετάνιος

Υποχρεωτικός καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή.

Όροι

Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
 • Cancellation insurance : 180 € ανά άτομο

πρόγραμμα
 • Για εβδομαδιαίες ενοικιάσεις το check-in είναι τη Σάββατο στις 12
 • Για εβδομαδιαία ναύλα επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος τη νύχτα μετά το check-out

Βάση σκάφους
 • Τα τέλη ελλιμενισμού στη βάση του σκάφους περιλαμβάνονται
 • Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
 • Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος

Επιπλέον όροι
 • Η δεύτερη πληρωμή πρέπει να γίνει έναν μήνα πριν την αναχώρηση

Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους

Τοποθεσία

Ισπανία, Μαγιόρκα. Λιμάνι: Port d’Andratx.
Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Επιβεβαιώστε την κράτηση
 • Εγγύηση καλύτερης τιμής
 • Η καλύτερη προσφορά στο Internet
 • Αυτό το σκάφος ενοικιάζεται από εταιρία ναυλώσεων
 • Nautal Guarantee
Esther - ιδιοκτήτης σκάφους
Esther
4 κριτικές
Περισσότερα σκάφη
Alliaura Marine Privilège 585 (3Cab) Port d’Andratx (Μαγιόρκα) από 12.600 € / εβδομάδα
Alliaura Marine Privilege 615 Puerto de Palma (Μαγιόρκα) από 16.000 € / εβδομάδα
Sunreef 62 Sail Port d’Andratx (Μαγιόρκα) από 18.000 € / εβδομάδα