Νέο! Τώρα όλες οι ενοικιάσεις θα περιλαμβάνουν την εγγύηση της Nautal

Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία

Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018

Lagoon 620

- 25.00%
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon 620 μέσα Cala dei Sardi, Σαρδηνία
 • 22.500 € /εβδομάδα

 • 5 καμπίνες, 5 μπάνια, 10 θέσεις
  Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

Ενοικιάστε ένα όμορφο καταμαράν στη Σαρδηνία και απολαύστε τις οικογενειακές σας διακοπές!

Φωτογραφίες

Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 0 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 1 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 2 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 3 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 4 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 5 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 6 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 7 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 8 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 9 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 10 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 11 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 12 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 13 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 14 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 15 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 16 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 17 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 18 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 19 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 20 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 21 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 22 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 23 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 24 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 25 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 26 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 27 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 28 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 29 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 30 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 31 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 32 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 33 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 34 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 35 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 36 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 37 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 38 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 39 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 40 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 41 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 42 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 43 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 44 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 45 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 46 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 47 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 48 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 49 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 50 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 51 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 52 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 53 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 54 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 55 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 56 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 57 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 58 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 59 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 60 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 61 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 62 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 63 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 64 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 65 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 66 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 67 από 69
Ενοικιάστε αυτό το 620 καταμαράν του 2018 - Φωτογραφία 68 από 69

Παροχές

Κατασκευαστής Lagoon
Μοντέλο 620
Τύπος σκάφους Καταμαράν
Έτος κατασκευής 2018 Πολύ καινούργιο σκάφος!
Μήκος 18,90 m Εξαιρετικό μήκος!
Πλάτος 10,01 m
Βύθισμα 1,52 m
ημερήσια χωρητικότητα 10 άτομα
χωρητικότητα για ύπνο 10 άτομα
Καμπίνες 5 Μέγιστη άνεση!
Μπάνια 5 Μέγιστη άνεση!
Φρέσκο νερό 480 l
Καύσιμα Diesel
Ισχύς μηχανής 2 Ιπποδύναμη
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων 1.300 l
Εξοπλισμός καταστρώματος
 • Bimini
 • Cockpit cushions
 • ηλεκτρικά βιντζιρέλα
 • Electric windlass
 • Furling genoa
 • Sprayhood
 • Teak cockpit
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα
 • Αυτόματος πιλότος
 • Radio CD
 • Σύστημα παροχής φρέσκου νερού
 • Γεννήτρια
 • GPS Plotter
 • Ρεύμα στεριάς 220V
 • VHF
 • Ανεμόμετρο
Άλλα
 • Auxiliary rudder
 • Auxiliary anchor
 • Batten mainsail
 • Cutlery
 • Dinghy
 • Distress flaires
 • Electric Fridge
 • Electric toilets
 • First aid kit
 • Κλιματισμός
 • Inflatable life jackets
 • Life jackets
 • Warm water

Τοποθεσία

Ιταλία, Σαρδηνία. Λιμάνι: Cala dei Sardi.
Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Επιβεβαιώστε την κράτηση
 • Εγγύηση καλύτερης τιμής
 • Η καλύτερη προσφορά στο Internet
 • Αυτό το σκάφος ενοικιάζεται από εταιρία ναυλώσεων
 • Nautal Guarantee
Επικοινωνήστε 
Giuseppe / Lara / Simone
Giuseppe / Lara / Simone
Περισσότερα σκάφη
privilege 585 (4 cab) Porto di Cannigione (Σαρδηνία) από 7.900 € / εβδομάδα
Lagoon 560 Olbia (Σαρδηνία) από 11.000 € / εβδομάδα
Lagoon 560 S2 Marina Di Portisco (Σαρδηνία) από 16.000 € / εβδομάδα
Fountaine Pajot Ipanema 58 Porto di Cannigione (Σαρδηνία) από 17.000 € / εβδομάδα
Lagoon 560 Porto di Cannigione (Σαρδηνία) από 16.000 € / εβδομάδα
Catana Bali 5.4 (6+2Cab) Cala dei Sardi (Σαρδηνία) από 13.855 € / εβδομάδα
Η Nautal χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία χρήστη.
Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.