Νέο! Τώρα όλες οι ενοικιάσεις θα περιλαμβάνουν την εγγύηση της Nautal

Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα (2018)

1 κριτική

Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Άμεση κράτηση
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
Ενοικίαση καταμαράν Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab. μέσα Agios Kosmas Marina, Αθήνα
 • 6 Καμπίνες

 • 12 χωρητικότητα

 • 6 Μπάνια

 • 12 Κλίνες

 • Ελάχιστο - 7 μέρες

 • Με ή χωρίς καπετάνιο

Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση

Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.

Απολαύστε ιστιοπλοΐα αυτό το υπέροχο καταμαράν!

Αυτό το κείμενο γράφτηκε αρχικά στα Αγγλικά και έχει μεταφραστεί με Google Translator.

1 κριτική

Γενική συντήρηση
10
Άνεση
10
Καθαριότητα
10
Φιλοξενία
8
Σχέση τιμής / ποιότητας
8
Καπετάνιος
10
Λιμάνι
6
 • I have 3 complaints. 1- get a fan in the lower bunk bed as air circulation down there is poor. 2- The beer selection in the islands is very poor. Had I known this, I would have tried to get better types in Athens before leaving port (example, IPA's, Pale Ale's, etc. Alpha gets old quick. 3- the check out procedure was a bit unfair as we were required to pay for an early check in (1pm) and didn't get to board until later in the day as the boat was not ready. This charge should have been refunded.
  Crew (Dimitri and Nina) were awesome! Flexible schedule was good too.
  Tracy S.

  ταξιδέψαμε με αυτό Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.

  Δημοσιεύθηκε 23 Σεπ 2019

Φωτογραφίες

Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 0 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 1 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 2 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 3 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 4 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 5 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 6 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 7 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 8 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 9 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 10 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 11 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 12 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 13 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 14 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 15 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 16 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 17 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 18 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 19 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 20 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 21 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 22 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 23 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 24 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 25 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 26 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 27 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 28 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 29 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 30 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 31 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 32 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 33 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 34 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 35 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 36 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 37 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 38 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 39 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 40 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 41 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 42 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 43 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 44 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 45 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 46 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 47 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 48 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 49 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 50 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 51 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 52 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 53 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 54 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 55 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 56 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 57 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 58 από 60
Agios Kosmas Marina - Καταμαράν 15.84 μέτρων προς ενοικίαση - Φωτογραφία 59 από 60

Διαθεσιμότητα

Νοέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Δεκέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ιανουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Μάρτιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Απρίλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Φεβρουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Μάρτιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Απρίλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Μάιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Ιούνιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Ιούλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Σεπτέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Οκτώβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Νοέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Δεκέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Φεβρουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Μάρτιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Απρίλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Μάιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ιούνιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Ιούλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Σεπτέμβριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Οκτώβριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Παροχές

Κατασκευαστής Lagoon-Bénéteau
Μοντέλο Lagoon 52 F - 6 + 2 cab.
Τύπος σκάφους Καταμαράν
Έτος κατασκευής 2018 Πολύ καινούργιο σκάφος!
Μήκος 15,84 m Εξαιρετικό μήκος!
Πλάτος 8,74 m
Βύθισμα 1,55 m
ημερήσια χωρητικότητα 12 άτομα Μέγιστη χωρητικότητα!
χωρητικότητα για ύπνο 12 άτομα
Καμπίνες 6 Μέγιστη άνεση!
Μπάνια 6 Μέγιστη άνεση!
Φρέσκο νερό 720 l
Καύσιμα Diesel
Ισχύς μηχανής 2 x 80 Ιπποδύναμη
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων 990 l
Εξοπλισμός καταστρώματος
 • LED outdoor ambiance lights
 • Winch
 • Swimming ladder
 • Spring cleats
 • Electric Winch
 • ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας
 • Anchor Delta
 • Teak cockpit
 • Πλατφόρμα κολύμβησης
 • Flybridge
 • Anchor with chain
 • Bimini
 • Cockpit/stern, outside shower
Ηλεκτρονικά και ναυσιπλοϊα
 • Αυτόματος πιλότος
 • DSC Station
 • Radio CD
 • GPS Plotter
 • 220 volt socket
 • Ηχεία στο πιλοτήριο
 • Ρεύμα στεριάς 220V
 • Ανεμόμετρο
 • VHF
 • Γεννήτρια
Άλλα
 • Log/speed instrument
 • Τραπέζι πιλοτηρίου
 • Kitchen utensils (Galley equipment, cutlery)
 • Κλιματισμός
 • Φούρνος
 • Φούρνος μικροκυμάτων
 • Dishwasher
 • Service Batteries
 • Ζεστό νερό
 • Anchor winch remote control
 • Bilge pump - mechanic
 • Stove
 • Refrigerator
 • Dinghy
 • Καταψύκτης
 • Tridata
 • Battery charger
 • Indoor speakers
 • Εξωλέμβια μηχανή
 • Bilge pump - electric
 • LED navigation lights
 • Stand up paddle (SUP)- FREE

Τιμές

από μέχρι μισή μέρα μέρα εβδομάδα  
19 Οκτ 2019 31 Δεκ 2019 - - 8.500 €  
1 Ιαν 2020 17 Απρ 2020 - - 8.500 €  
18 Απρ 2020 24 Απρ 2020 - - 10.000 €  
25 Απρ 2020 15 Μαΐ 2020 - - 11.500 €  
16 Μαΐ 2020 5 Ιουν 2020 - - 13.000 €  
6 Ιουν 2020 3 Ιουλ 2020 - - 14.500 €  
4 Ιουλ 2020 31 Ιουλ 2020 - - 16.200 €  
1 Αυγ 2020 14 Αυγ 2020 - - 18.500 €  
15 Αυγ 2020 11 Σεπ 2020 - - 14.800 €  
12 Σεπ 2020 25 Σεπ 2020 - - 14.500 €  
26 Σεπ 2020 9 Οκτ 2020 - - 11.500 €  
10 Οκτ 2020 16 Οκτ 2020 - - 10.000 €  
17 Οκτ 2020 31 Δεκ 2020 - - 8.500 €  

Καπετάνιος

Δεν παρέχεται καπετάνιος για το σκάφος αυτό

Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας

Σε περίπτωση ενοικίασης χωρίς καπετάνιο, θα πρέπει να επιδείξετε έγκυρο δίπλωμα κατά το check-in.

Όροι

Υποχρεωτικές πρόσθετες παροχές
 • Navigare Carefree 2019 : 470 € ανά ενοικίαση
 • Navigare Carefree 2020 : 470 € ανά ενοικίαση
Προαιρετικές πρόσθετες παροχές
 • Inflatable lifejacket 2019 : 50 € ανά ενοικίαση
 • Railing net (Safety net) 2019 : 100 € ανά ενοικίαση
 • Extra bedlinen and towels 2019 : 5 € ανά άτομο
 • Kayak 2019 : 80 € ανά εβδομάδα
 • Stand up paddle (SUP) 2019 : 120 € ανά εβδομάδα
 • Inflatable lifejacket 2020 : 50 € ανά ενοικίαση
 • Railing net (Safety net) 2020 : 100 € ανά ενοικίαση
 • Extra bedlinen and towels 2020 : 5 € ανά άτομο
 • Kayak 2020 : 80 € ανά εβδομάδα
 • Stand up paddle (SUP) 2020 : 120 € ανά εβδομάδα
 • Hostess 2019 : 990 € ανά εβδομάδα
 • Cook 2019 : 200 € ανά ημέρα
 • Skipper 2019 : 1.690 € ανά εβδομάδα
 • VIP Pack 2019 : 159 € ανά ενοικίαση
 • Hostess 2020 : 990 € ανά εβδομάδα
 • Cook 2020 : 200 € ανά ημέρα
 • Skipper 2020 : 1.690 € ανά εβδομάδα
 • VIP Pack 2020 : 300 € ανά ενοικίαση

Βάση σκάφους
 • Το σκάφος δεν χρειάζεται να επιστρέφει στη βάση του κάθε βράδυ
 • Επιτρέπεται η διανυκτέρευση στο σκάφος

Επιπλέον όροι
 • Η δεύτερη πλπηρωμή πρέπει να γίνει έξι εβδομάδες πριν την αναχώρηση

Οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους

Τοποθεσία

Ελλάδα, Αθήνα. Λιμάνι: Agios Kosmas Marina.
Ο ιδιοκτήτης θα σας πληροφορήσει για την ακριβή τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Επιβεβαιώστε την κράτηση
 • Εγγύηση καλύτερης τιμής
 • Η καλύτερη προσφορά στο Internet
 • Αυτό το σκάφος ενοικιάζεται από εταιρία ναυλώσεων
 • Nautal Guarantee
Ivana / Luka / Daniel - ιδιοκτήτης σκάφους
Ivana / Luka / Daniel
10 κριτικές
Περισσότερα σκάφη
Lagoon 50 Marina Kalamaki (Αθήνα) από 4.389 € / εβδομάδα
Lagoon-Bénéteau Lagoon 52 F - 5 + 2 cab. Agios Kosmas Marina (Αθήνα) από 8.500 € / εβδομάδα
Lagoon 500 Marina Kalamaki (Αθήνα) από 5.500 € / εβδομάδα
Lagoon Catamaran Lagoon 50 Skippered only Marina Kalamaki (Αθήνα) από 5.000 € / εβδομάδα
Leopard Catamarans Leopard 51 PC[G] Zeas Port (Αθήνα) από 4.165 € / εβδομάδα
Bali 5.4 with watermaker & A/C - PLUS Marina Kalamaki (Αθήνα) από 8.690 € / εβδομάδα