Ενοικίαση σκάφους > Τριμαράν

Ενοικιάσεις από τριμαράν

42669 κριτικές

Ενοικίαση τριμαράν Custom Neel 51 μέσα Port de l’Amirauté, Southern Corsica - Ajaccio

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Custom Neel 51 μέσα Port de l’Amirauté, Southern Corsica - Ajaccio (2017)

Τριμαράν Custom Neel 51 (2017) 16 μ

Καπετάνιος υποχρεωτικός

4 καμπίνες 4 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Port de l’Amirauté (Southern Corsica - Ajaccio)
από 1.429 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 45 μέσα Marina Pointe à Pitre, Guadeloupe

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel 45 μέσα Marina Pointe à Pitre, Guadeloupe (2012)


Τριμαράν Neel 45 (2012) 13,50 μ

Με ή χωρίς καπετάνιο

3 καμπίνες 2 μπάνια 6 θέσεις 6 Κλίνες Marina Pointe à Pitre (Guadeloupe)
από 564 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port du Marin, Martinique

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port du Marin, Martinique (2021)

Τριμαράν Neel 43 (2021) 12,90 μ

Με ή χωρίς καπετάνιο

5 καμπίνες 1 μπάνιο 8 θέσεις 8 Κλίνες Port du Marin (Martinique)
από 457 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel Trimarans Neel 51 μέσα Port Saint Pierre, Hyères

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel Trimarans Neel 51 μέσα Port Saint Pierre, Hyères (2019)

Τριμαράν Neel Trimarans Neel 51 (2019) 15,60 μ

Καπετάνιος υποχρεωτικός

5 καμπίνες 5 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Port Saint Pierre (Hyères)
από 997 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 45 ( TRIMARAN) μέσα Port de la Grande Motte, Montpellier

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel 45 ( TRIMARAN) μέσα Port de la Grande Motte, Montpellier (2014)


Τριμαράν Neel 45 ( TRIMARAN) (2014) 13,70 μ

Με ή χωρίς καπετάνιο

5 καμπίνες 2 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Port de la Grande Motte (Montpellier)
από 486 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση τριμαράν Neel 47 μέσα Port des Marines de Cogolin, Saint-Tropez

Ενοικίαση τριμαράν Neel 47 μέσα Port des Marines de Cogolin, Saint-Tropez (2020)

Τριμαράν Neel 47 (2020) 14,20 μ

Με ή χωρίς καπετάνιο

5 καμπίνες 3 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Port des Marines de Cogolin (Saint-Tropez)
από 586 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Port de la Grande Motte, Montpellier

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Port de la Grande Motte, Montpellier (2019)

Τριμαράν Neel 51 (2019) 15,60 μ

Καπετάνιος υποχρεωτικός

6 καμπίνες 4 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Port de la Grande Motte (Montpellier)
από 857 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Marseille vieux port, Bouches-du-Rhône - Marseille

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Marseille vieux port, Bouches-du-Rhône - Marseille (2019)

Τριμαράν Neel 51 (2019) 15,60 μ

Καπετάνιος υποχρεωτικός

6 καμπίνες 4 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Marseille vieux port (Bouches-du-Rhône - Marseille)
από 857 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port de la Grande Motte, Montpellier

Άμεση κράτηση

Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port de la Grande Motte, Montpellier (2021)

Τριμαράν Neel 43 (2021) 12,90 μ

Με ή χωρίς καπετάνιο

5 καμπίνες 1 μπάνιο 10 θέσεις 10 Κλίνες Port de la Grande Motte (Montpellier)
από 543 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port des Marines de Cogolin, Saint-Tropez

Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port des Marines de Cogolin, Saint-Tropez (2021)

Τριμαράν Neel 43 (2021) 12,90 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 8 θέσεις 8 Κλίνες Port des Marines de Cogolin (Saint-Tropez)
από 386 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση τριμαράν Custom Trimaran μέσα Marina Cabo San Lucas, Cabo San Lucas

Ενοικίαση τριμαράν Custom Trimaran μέσα Marina Cabo San Lucas, Cabo San Lucas (1998 Ανακαίνιση 2017)

Τριμαράν Custom Trimaran (1998, ανακαίνιση 2017) 14 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

1 μπάνιο 10 θέσεις 10 Κλίνες Marina Cabo San Lucas (Cabo San Lucas)
από 1.719 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Abacus 38' Trimaran SAGA μέσα Marina Cabo San Lucas, Cabo San Lucas

Ενοικίαση τριμαράν Abacus 38' Trimaran SAGA μέσα Marina Cabo San Lucas, Cabo San Lucas (2015)

Τριμαράν Abacus 38' Trimaran SAGA (2015) 0 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

12 θέσεις Marina Cabo San Lucas (Cabo San Lucas)
από 706 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Quiksilver 805 Pilothouse μέσα Puerto Deportivo Pasito Blanco, Gran Canaria

Ενοικίαση τριμαράν Quiksilver 805 Pilothouse μέσα Puerto Deportivo Pasito Blanco, Gran Canaria (2019)

Τριμαράν Quiksilver 805 Pilothouse (2019) 7,95 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

1 μπάνιο 12 θέσεις Puerto Deportivo Pasito Blanco (Gran Canaria)
από 350 € /μέρα
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 45 μέσα Marsh Harbour Marina, Abacos

Ενοικίαση τριμαράν Neel 45 μέσα Marsh Harbour Marina, Abacos (2014)

Τριμαράν Neel 45 (2014) 13,05 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

3 καμπίνες 2 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Marsh Harbour Marina (Abacos)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Poncin Yachts, Toulon

Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Poncin Yachts, Toulon (2020)

Τριμαράν Neel 51 (2020) 15,60 μ

Χωρίς καπετάνιο (bareboat)

5 καμπίνες 4 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Poncin Yachts (Toulon)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Port Leucate Beach, Aude

Ενοικίαση τριμαράν Neel 51 μέσα Port Leucate Beach, Aude (2019)

Τριμαράν Neel 51 (2019) 15,60 μ

Καπετάνιος υποχρεωτικός

6 καμπίνες 4 μπάνια 10 θέσεις 10 Κλίνες Port Leucate Beach (Aude)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port Leucate Beach, Aude

Ενοικίαση τριμαράν Neel 43 μέσα Port Leucate Beach, Aude (2021)

Τριμαράν Neel 43 (2021) 12,90 μ

Με ή χωρίς καπετάνιο

5 καμπίνες 1 μπάνιο 10 θέσεις 10 Κλίνες Port Leucate Beach (Aude)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν AL BOAT TR8DiVing μέσα Puerto Lo Pagan, Murcia

Ενοικίαση τριμαράν AL BOAT TR8DiVing μέσα Puerto Lo Pagan, Murcia (2017)

Τριμαράν AL BOAT TR8DiVing (2017) 9 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

1 μπάνιο 12 θέσεις Puerto Lo Pagan (Murcia)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Custom TRIMARAN Pulsar 60 μέσα Port Saint Louis du Rhône, Bouches-du-Rhône - Marseille

Ενοικίαση τριμαράν Custom TRIMARAN Pulsar 60 μέσα Port Saint Louis du Rhône, Bouches-du-Rhône - Marseille (2014)

Τριμαράν Custom TRIMARAN Pulsar 60 (2014) 18 μ

Καπετάνιος περιλαμβάνεται στην τιμή

2 καμπίνες 1 μπάνιο 10 θέσεις 5 Κλίνες Port Saint Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône - Marseille)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Ενοικίαση τριμαράν Neel Trimarans NEEL 51 μέσα Porto Tino Rossi, Southern Corsica - Ajaccio

Ενοικίαση τριμαράν Neel Trimarans NEEL 51 μέσα Porto Tino Rossi, Southern Corsica - Ajaccio (2020)

Τριμαράν Neel Trimarans NEEL 51 (2020) 15,60 μ

Καπετάνιος υποχρεωτικός

4 καμπίνες 4 μπάνια 8 θέσεις 8 Κλίνες Porto Tino Rossi (Southern Corsica - Ajaccio)
Τιμή κατόπιν ζήτησης
Δείτε το σκάφος
Η τιμή εξαρτάται από τις ημερομηνίες και τη διάρκεια του ταξιδιού Προσθέστε ημερομηνίες για τιμές
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, παραμένοντας συμφωνείτε στη χρήση τους. Διαβάστε περισσότερα στην πολιτική ιδιωτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες.